เงื่อนไขการใช้

ข้อยกเว้น

ผู้ใช้รายใดก็ตามที่เข้าใช้ข้อมูลของโครงการ iPrEx ระยะขยายแบบเปิดฉลาก จะต้องรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูล และทำความเข้าใจ และยินยอมว่าโครงการ iPrEx และผู้สนับสนุนของโครงการ จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลเหล่านี้ การอ้างอิงใดๆ ที่ทำขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการต่างๆ ไม่ได้หมายถึงหรือแสดงถึงการแนะนำหรือความเห็นชอบจากโครงการ iPrEx หรือตัวแทนหรือหน่วยงานอื่นๆ

มุมมองและความคิดเห็นซึ่งตีพิมพ์โดยผู้เขียนในเอกสารและข้อมูลออนไลน์ไม่จำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงหรือแสดงให้เห็นทีมนักวิจัยของโครงการ iPrEx ซึ่งประกอบไปด้วย สถาบัน เจ เดวิด แกลดสโตน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในซานฟรานซิสโก สถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ บริษัท จีลีด ไซแอนเซส ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้เสนอในฐานะบริการวิชาชีพหรือคำแนะนำทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ซึ่งไม่ได้เปนำมาใช้แทนวิชาชีพทางการแพทย์ และถ้าหากท่านมีหรือคาดว่าจะมีปัญหาทางสุขภาพ ท่านควรไปพบแพทย์ของท่าน


การใช้รูปภาพหรือวิดีโอ

รูปภาพส่วนใหญ่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์และอนุญาตสำหรับการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ใช้ในวิชาชีพและใช้สำหรับการศึกษา รูปภาพเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ถ้าหากมีการอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วย ข้อมูลอ้างอิงต้องระบุถึงโครงการ iPrEx OLE (โครงการการรับประทานยาล่วงหน้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ชาย ระยะขยายแบบเปิดฉลาก) และถ้าหากมีชื่อของผู้ที่ถ่ายภาพอยู่ให้ระบุชื่อผู้ถ่ายภาพด้วย
ถ้าข้อมูลใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้ถูกใช้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ กรุณาระบุเวปไซด์เพื่อเชื่อมต่อมายังเวปนี้ www.iprexole.com

 

การใช้รูปสัญลักษณ์

เครื่องหมายสัญลักษณ์ไม่สามารถนำไปใช้ในสื่อใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อเกี่ยวกับเสียงและภาพ เครื่องหมายสัญลักษณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการiPrEx เพียงเท่านั้นการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ

โครงการ iPrEx OLE อาจจะแสดงการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของโครงการเรา ดังนั้นโครงการiPrEx ไม่มีความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่เชื่อมโยงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆหรือข้อมูลใหม่ๆ
โครงการ iPrEx OLE ได้จัดทำการเชื่อมต่อเหล่านี้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และการรวบรวมการเชื่อมต่อเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงการเห็นชอบของโครงการ หรือโครงการไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการของเว็บไซต์เหล่านั้น